Lời hay - ý đẹp

Tôi nghĩ toàn bộ cuộc sống của bạn được thể hiện trên khuôn mặt của bạn, và bạn nên tự hào về điều đó.

- Lauren Bacall
Xem thêm